Friday, October 12, 2012

מילא את


שלום וברכה. אני כמו אתר האינטרנט שלך אבל אני רואה הרבה שטח מבוזבז. אם אתה עשה את הדף רחב יותר, מילא את
המסך, ניתן לו להיראות יותר מרשים. עבודה יפה. תודה. אל.